Videos corporatius Max Vial

Videos corporatius Max Vial per captafaro bionda i New Jersey.

Preparació de continguts i edició de video final