targetes glassnet montse espelt

Disseny de targetes amb nou logotip per a l’empresa GlassNet serveis de neteja, amb aquest pla de màrqueting es van dur a terme: redisseny de logotip, redisseny de targetes i tríptic informatiu de l’empresa, tots aquests elements de disseny es van unificar i es va marcar un estil propi enfocat a un “target group” professional, comercial i industrial.

Aquestes accions de disseny es van pensar per ser plasmats en tots els suports publicitaris o mitjans de comunicació necessaris per a donar a coneixer l’empresa i ampliar el seu ventall de clients.

Col·laboració: Marquem Imatge

Client: GlassNet