onir_papereria

Disseny de la papereria per a l’empresa Onir Solucions Agroalimentàries, definició de línia gràfica per a aplicació a varis formats bàsics de papereria: targetes, sobres, full de carta, carpeta, també aplicació en bolígrafis i USB per a distribució a clients especials.

Client: Onir grup Nuri Espadaler