montseespelt_web_dani_tresserras

Client:  Serveis Dani Tresserras

També es van fer 2 dossiers corporatius d’empresa per poder promocionar els seus serveis FORESTALS I JARDINERIA independentment. I utirlitzar-la per a entregar a futurs clients potencials. Es van desglossar punts com:

  • SERVEIS I TREBALLS FORESTALS
  • EINES I MAQUINARIA
  • TREBALLS REALITZATS
  • SOLVÈNCIA PROFESSIONAL
  • GARANTIA I SEGURETAT LABORAL

montse espelt dani tresserras portada

MONTSE_ESPELT_DANI_TRESSERRAS 1

Mostra del dossier interactiu, presentació en flash.

MONTSE_ESPELT_DANI_TRESSERRAS 2

Detall interior, amb fotografies de treballs realitzats.

MONTSE_ESPELT_DANI_TRESSERRAS 3

Detall interior dossier.