teoria_color

SIGNIFICAT DELS COLORS EN EL DISSENY

Tots sabem que els colors influeixen en el nostre estat d'ànim i els efectes que poden produïr-nos determinats colors. Existeixen moltes teories que expliquen aquest fenomen i la seva influencia.

Els colors tenen el poder de comunicar inmediatament, missatges i significats concrets. Les nostres ments estan programades per respondre al color. Són probablement forma més poderosa de comunicació no verbal que podem utilitzar els dissenyadors.  Els missatges subliminals que obtenim dels colors donen forma als nostres pensaments:

  • Colors simbòlics: son aquells colors que entenem per codificació cultural específica i que ens donen una informació preconfigurada, per exemple a casa nostra relacionem el color groc amb la mala sort, mentres que amb d'altres cultures és el vermell que té aquestes connotacions al relacionar-se amb la sang, el martíri i la passió.
  • Colors emblemàtics: son colors que relacionem directament amb organismes, associacions o objectes molt concrets. Els colors de les bandesres, el color verd militar o fins hi tot, si agafessim un envas "tetra-brick" de color taronja sense cap més element identificatiu, ens imaginariem directament que es tracta d'un suc de taronja.
  • Colors senyalètics: Es tracta de colors molt purs i brillants i tenen la seva màxima expresió en el simbolisme en que estan asociats, un clar exemple són els senyals de trànsit i els colors que s'utilitzen en ells: vermell de prohibició, parar, el groc per indicar alerta i perill o el verd per donar pas o via lliure.

Per altra banda i relacionat amb el disseny i la comunicació, l'ús d'un color o la combinació d'alguns (en logotips, empreses, edificis, envasos, publicitat,  web, etc. ) ajuda a definir la filosofia o l'estil d'una empresa, d'aquí la seva importància a l'hora de definir bé els colors que portarà una empresa. És molt possible que el primer impuls sigui en base a gustos personals i aliens al projecte d'empresa. No obstant això, hem de procurar que, sigui el color que sigui,  reflecteixin la identitat corporativa que volem mostrar als espectadors i  per això , hem de tenir en compte el significat psicològic dels colors.

En conclusió, coneixer bé els colors, es molt important per entendre millor el nostre entorn. Els dissenyadors tenim una tasca molt important sobre aquest concepte, utilitzant els colors de manera intel·ligent, entendre el significat i la psicologia dels colors per poder transmetre missatges clars i que facilitin la vida de les persones i la seva comunicació. 

Si reflexioneu sobre els colors que utilitzen grans marques reconegudes, veureu que tot està pensat, es regeixen sobre unes pautes cromàtiques i no es deixa res a la improvització o als gustos personals.

logos_colors

També s'ha de tenir clar que la psicologia del color va evolucionant al igual que factors culturals que poden canviar amb el temps i localització.