taula_treball_freelance, montse espelt, mef

AVANTATGES DE TREBALLAR AMB UN FREELANCE

Contractar un  professional autònom o freelance pot convertir-se en la millor solució a l'hora de tirar endavant un projecte concret o donar sortida a tasques que dins de l'empresa no son rentables o deixen de ser productives.

  • Costos operatius mínims.  Estalvi de recursos materials d'oficina: equips informàtics, programari, connexió a Internet i quedant exempts dels costos en l'afiliació a la Seguretat Social.
  • El punt de vista innovador. Els frelances estem acostumats a treballar amb diferents clients i sectors de mercat, per tant tenim una visió més extensa i podem aportar molt més del que imagines al projecte.
  • Motivació i responsabilitat. En dependre d'un mateix, els autònoms som persones altament motivades i molt responsables amb el treball. A més, el client té un contacte directe, sense intermediaris així s'eviten gestions dacord amb un organigrama corporatiu amb triangulacions i manca de comunicació, que sermpre porten a confusions i mals entesos.
  • Un col·laborador a llarg termini. La col·laboració continuada i la bona entesa poden generar sinèrgies molt positives, així que el freelance pot passar a formar part de col·laboradors externs, però formant part de l'empresa.
  • Més temps per dedicar a la teva empresa. Contractar serveis externs pot ajudar a que el personal de l'empresa i els seus departaments prioritzin altres tasques més decisives i per tant, que el treball sigui molt més eficient, d'acord amb les necessitats de creixement de l'empresa.

Si actualment estas buscant un professional autònom o freelance, recorda que pots contactar directament a hola@montseespelt.cat. Segur que l'experiència compartida serà satisfactòria!